Αποποίηση ευθυνών ανακριβούς περιεχομένου

Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο πληροφοριών (όσο αφορά την προσβασιμότητα των υποδομών )αυτής της δικτυακής πύλης, ή για τις συνέπειες των τυχόντων ενεργειών που έγιναν βάσει των πληροφοριών που παρέχονται, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώνονται εγγράφως. Οποιεσδήποτε απόψεις που διατυπώνονται στην ενότητα "Γράψτε Κριτική" της παρούσας πύλης είναι αποκλειστικά αυτές του συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις της εταιρίας.